Çocuklardan Mektup Var!

Mülteci çocuklara en mutlu ve en mutsuz anlarınızı yazın dedik. Çocukları nasıl mutsuz ediyoruz; savaşarak, yaşadıkları yerden kopararak  “öteki” gibi davranarak. Ne yazıkki çikolata yemelerini ve parkta uzun süre oyun oynamalarını engellemeye dair şeyler yok…

Ön yargıların beslediği dilimizi temizleyip çocuklara barış’ı getirelim!

 


VİZYON

 

  • Lotus Genç Alan Derneği, Diyarbakır’da yaşayan gençlerin enerjisi ve potansiyeli ile;          Temel hak ve özgürlüklere saygılı, katılımcı, demokratik ve değişime açık fikirli bir kültür oluşturmayı hedefler.
  • Lotus Genç Alan Derneği, demokrasiye inanır, farklılıklara saygılı, çoğulcu, açık ve şeffaf bir toplum hedefinin de demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu kabul eder.
  • Derneğimiz, önyargısız, ötekileştirmeden ve de barışa götürücü bir yapı oluşturmayı amaçlamıştır.
  • Derneğin, siyasi bir tercihi yoktur, tarafsızdır, iç ve dış siyasetteki tüm parti ve gruplara, kurum, dernek ve vakıflara karşı eşit mesafede bulunur.

MİSYON

 

  • “Gençler, evrensel;  insan haklarını koruyan ve doğayı gözeten değerler üretir” mottosu ile çalışan gönüllüleri güçlendirmek.
  • Gençlerin ilgi alanlarına yönelik; kültür, sanat, eğitim ve sosyal alanlarda yetiştirerek bunu toplumsal faydaya çevirmek.
  • Gençlerin var olan enerjilerinin, potansiyellerinin farkına varmalarını sağlamak ve evren için mühim olduğunu göstermek.
  • İleri bir zaman diliminde, bir çok alanda yaratıcı, girişimci, başarılı bireylerin oluşmasına bugünün çocukları ve gençleri ile beraber katkıda bulunmak.

Biz Kimiz?

Lotus Genç Alan Derneği 2014 Aralık ayında kuruldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “Erkeklik İstisnai Bir Durumdur” sergisiyle faaliyetlere başladı. Sur’daki çatışmalı süreç ve hendeklerin ardından göç eden ailelere gıda toplama- dağıtma organizasyonlarında yer aldı. Surlu çocukların okudukları okullarda eğitici ve eğlendirici atölyeler yaparak travmalardan biraz da olsa uzak kalmalarına yardımcı olundu. Lotus Genç Alan Derneği, toplumsal cinsiyet, ekolojik ve hak temelli çalışmalar yapmakta; farklı illerde yaşayan mültecilere ve yerel halka insani yardım ve çeşitli psiko-sosyal destekler sağlamaktadır. Bunları yaparken gönüllü ağından faydalanmaktadır. Lotus Genç Alan Derneği, tüm bunları gençlerle birlikte yapmayı hedeflemektedir, gençlerin enerjilerini kanalize edeceği alan olarak varlığını sürdürmektedir.
Dernek olarak kullanılan fiziksel mekanını ise haftanın 7 günü 10.00-17.00 saatleri arasında kapılarını tüm çocuklara ve gençlere açıp bilimsel deney, film, okuma ve oyun atölyeleri düzenlemektedir.