Hakkımızda

Lotus Genç Alan Derneği, bir gençlik sivil toplum örgütü olarak faaliyet yürütmektedir. Temel gayemiz gençlik alanında faaliyet yürütmenin yanı sıra, yine gençliği odağına alan hak temelli çalışmalar yürütmektir. 2015 yılında ilan edilen sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte başlayan çatışmaların neden olduğu travmalar, dernek olarak hak sadece gençlik değil özellikle kadın ve çocukları da kapsayan hak temelli çalışmalara yönelimimizi arttırdı. Bu kapsamda, Sur’da çatışma sürecini yaşayan çocuk ve kadınlara yönelik hak ihlalleri ve psiko- sosyal destek çalışmaları yürüttük.2017 yılında ise Diyarbakır’ın yoksul ilçelerinden Sur ve Bağlar’da yaşayan geçici koruma altındaki Suriyeli ve Iraklı sığınmacılar başta olmak üzere, çocuklar, gençler ve kadınlarla hak temelli ve savaş travması yaşayan çocuklara yönelik psiko- sosyal destek faaliyetler yürütmekteyiz. Özellikle son 4 yıldır, Diyarbakır Sur ilçesinde, yaşanan çatışma ve yasakların çocuklar üzerindeki etkilerini iyileştirici psiko- sosyal destek çalışmaları yaptık. Diyarbakır yerelinde yapılan hak temelli çalışmaların katılımcısı ve izleyicisi olduk. Göç edenler, il sınırları içinde yer alan diğer mahallelere göç etmişlerse de, Sur’un kendine has mahalle, sokak ve ev yapıları dolayısıyla fiziki mekânla uyumlu sosyal ilişkileri ve dayanışma kültürleriyle kıyaslandığında farklı bir yapıyla karşılaşmışlardır. Çatışma ve yasaklardan kaynaklı göçertilen ailelerin, Sur’un fiziksel ve sosyal yapısıyla kurdukları bağları gidilen yerde yakalayamamaları nedeniyle ciddi uyum ve sosyal alan darlığı yaşadıkları, daha önce yaptığımız çalışmalarda gözlemlediğimiz başlıca sorunlardandı.Bu çalışmalarda temel hedefimiz, birlikte yaşam perspektifi içerisinde dezavantajlı çocuk ve kadınları güçlendirmek, sığınmacıların sosyal uyum sürecini desteklemek, yaşadığı bölgede kültürel etkileşimi sağlamak ve çocukların katılım süreçlerine dahil olmasını sağlamaktır. Bu çerçevede son iki yılda özellikle beraber çalıştığımız grupların hak temelli olarak güçlendirilmesi üzerine ciddi emek harcadık. Örneğin bir yandan sığınmacı genç kadınların eğitime erişmesi için aileleri ikna çalışması yürütürken, diğer yandan genç kadınların haklarını konu edinen atölye çalışmaları yürüttük. Çocukların kendini ifade edebilmesi için çocuk hakları eğitimleri verirken, çocukların derneğin karar mekanizmalarına dâhil olacağı bir meclis oluşturmaları için teşvik ettik. Bu alanlarda yoğun olarak yürütülen faaliyetler, aynı zamanda kendi kapasitemizi arttırma ve beraber çalıştığımız gönülleri güçlendirme fırsatı da yarattı. Bunların yanında aynı hedef kitlesiyle çalışma yürüten diğer sivil toplum örgütleriyle bir araya gelip, deneyim paylaşımı yapmamızı sağladı.

Misyonumuz

  • ‘’Gençler, evrensel  insan haklarını koruyan ve doğayı gözeten değerler üretir” mottosu ile çalışan gönüllüleri güçlendirmek.
  • Gençlerin ilgi alanlarına yönelik; kültür, sanat, eğitim ve sosyal alanlarda çeşitli çalışmalar yaparak bunu toplumsal faydaya çevirmek.
  • Gençlerin var olan enerjilerinin, potansiyellerinin farkına varmalarını sağlamak ve evren için mühim olduğunu göstermek.
  • İleri bir zaman diliminde, bir çok alanda yaratıcı, girişimci, başarılı bireylerin oluşmasına bugünün çocukları ve gençleri ile beraber katkıda bulunmak.
  • Toplum içinde dezavantajlı durumda olan grupların toplumsal ve eğitim yaşamında yaşadıkları ayrımcılık ve uyumsuzluk gibi sorunlarını ortadan kaldırmaya yönelik savunuculuk, farkındalık yaratma, izleme, araştırma ve raporlama, kamuoyu oluşturma, eğitim, yayın oluşturma ve lobi çalışmaları yürütmek. 

Vizyonumuz

  • Lotus Genç Alan Derneği, Diyarbakır’da yaşayan gençlerin enerjisi ve potansiyeli ile; Temel hak ve özgürlüklere saygılı, katılımcı, demokratik ve değişime açık fikirli bir kültür oluşturmayı hedefler.
  • Lotus Genç Alan Derneği, demokrasiye inanır, farklılıklara saygılı, çoğulcu, açık ve şeffaf bir toplum hedefinin de demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu kabul eder.
  • Derneğimiz, önyargısız, ötekileştirmeden ve de barışa götürücü bir yapı oluşturmayı amaçlamıştır.
  • Derneğin, siyasi bir tercihi yoktur, tarafsızdır, iç ve dış siyasetteki tüm parti ve gruplara, kurum, dernek ve vakıflara karşı eşit mesafede bulunur.

LOTUS GENÇ ALAN DERNEĞİ ÇOCUK GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Üyeliklerimiz